VERGUNINGEN

WAT IS HET WEB

Als organisator van evenenementen ben je de spin in het WEB van

alle activiteiten. Dat is leuk. Daar doe je het voor.

Maar er is ook een risico. Voor dat je het weet raak je verstrikt in het

WEB van de veranderende wet- en regelgeving omtrent o.a.

vergunningen, veiligheid en aansprakelijkheid. En dat is minder leuk.

Gijs Kranendonk en Wouter Eijbaard zijn de initiatiefnemers van het

WEB: de Werkgroep Evenementen Baarn.

Zij willen een betere samenwerking en afstemming met orgisatoren

van de grotere evenementen onderling maar ook de discussie

aangaan met de gemeente Baarn.

Een aantal zaken zullen drastisch moeten veranderen om

evenementen voor Baarn in de toekomst te kunnen blijven behouden.

DE SPIN IN HET WEB In Baarn kennen we vele vrijwilligersorganisaties die jaarlijks fantastische evenementen organiseren. Wat zou Baarn zijn zonder Koningsdag, All Together Festival, Cultureel Festival of Vorstelijk Proeven? Honderden vrijwilligers zetten zich in om deze feesten voor Baarn mogelijk te maken. Aan het bestuur van de verenigingen en stichtingen de taak om alle activiteiten goed, veilig en volgens de regels te laten verlopen en ervoor te zorgen dat er voor de evenementen voldoende inkomsten zijn uit o.a. subsidies, giften en sponsorgelden. Dat is altijd een uitdaging. VOORBEELDEN VAN ENKELE GROTERE EVENEMENTEN IN BAARN: SINTERKLAAS IN BAARN CULTUREEL FESTIVAL AVONDVIERDAAGSE KONINGSDAG ALL TOGETHER FESTIVAL LUMINEUS MIDSUMMER CELEBRATION VORSTELIJK PROEVEN IN HET WEB VERSTRIKT RAKEN De afgelopen jaren is, mede door veranderde wet- en regelgeving, de werkdruk voor organisaties flink toegenomen. Maar misschien nog wel belangrijker is het vergaande risico van aansprakelijkheid voor stichtingen, verenigingen en haar bestuursleden, zelfs ook in privé. Het zijn vaak niet eenvoudige onderwerpen en er bestaat veel onduidelijkheid over waaraan je als organisatie nu wel of niet moet voldoen. Voor dat je het weet raak je verstrikt in het web van allerlei zaken waar je als vrijwilliger helemaal niet voor gekozen hebt en die het werk er niet leuker op maken. Op de pagina WET & REGELGEVING beschrijven wij alle onderwerpen waar je als organisator van evenementen mee te maken krijgt. SAMENWERKEN Naast alle zaken m.b.t. wet en regelgeving zijn er ook practische zaken die beter kunnen worden geregeld of afgestemd tussen de diverse evenementen organisaties onderling. Een aantal organisaties hebben allerlei hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld kabelmatten of podiumdelen, die worden gebruikt tijdens hun eigen evenement. Het WEB gaat inventariseren wat er voor kennis en middelen bij de diverse organisaties aanwezig is en onderzoeken of er bereidheid is dit met elkaar te delen. Zo hoeft het wiel niet telkens opnieuw te worden uitgevonden. Op de pagina SAMENWERKEN lees je meer over dit onderwerp DE UITDAGING Werkgroep Evenementen Baarn (het WEB) wil inventariseren bij de organisaties van grotere evenementen waar de “pijnpunten” liggen. Zaken kunnen volgens het WEB goed collectief worden geregeld in het belang van alle partijen. Het WEB zal daarin de spreekbuis zijn voor de vrijwilligersorganisaties richting de gemeente Baarn en andere partijen. Er is bij een ieder de overtuiging ontstaan dat er nu echt wat moet veranderen willen de vrijwilligersorganisaties niet “het bijltje erbij neergooien”. De door het WEB in kaart te brengen achterstanden zullen moeten worden ingelost om zo een gezonde en zorgeloze basis te bieden aan de stichtingen en verenigingen voor de toekomst. Gijs & Wouter gaan als “spindoctors van het WEB” die uitdaging graag aan. Wij rekenen daarbij op de medewerking van iedereen om dit doel te bereiken. Wij houden u op de hoogte. Werkgroep Evenementen Baarn info@werkgroepevenementenbaarn.nl Gijs J. Kranendonk (06-51528558) Wouter Eijbaard (06-30491153)
DE SPIN IN HET WEB In Baarn kennen we vele vrijwilligersorganisaties die jaarlijks fantastische evenementen organiseren. Wat zou Baarn zijn zonder Koningsdag, All Together Festival, Cultureel Festival of Vorstelijk Proeven? Honderden vrijwilligers zetten zich in om deze feesten voor Baarn mogelijk te maken. Aan het bestuur van de verenigingen en stichtingen de taak om alle activiteiten goed, veilig en volgens de regels te laten verlopen en ervoor te zorgen dat er voor de evenementen voldoende inkomsten zijn uit o.a. subsidies, giften en sponsorgelden. Dat is altijd een uitdaging. IN HET WEB VERSTRIKT RAKEN De afgelopen jaren is, mede door veranderde wet- en regelgeving, de werkdruk voor organisaties flink toegenomen. Maar misschien nog wel belangrijker is het vergaande risico van aansprakelijkheid voor stichtingen, verenigingen en haar bestuursleden, zelfs ook in privé. Het zijn vaak niet eenvoudige onderwerpen en er bestaat veel onduidelijkheid over waaraan je als organisatie nu wel of niet moet voldoen. Voor dat je het weet raak je verstrikt in het web van allerlei zaken waar je als vrijwilliger helemaal niet voor gekozen hebt en die het werk er niet leuker op maken. Op de pagina WET & REGELGEVING beschrijven wij alle onderwerpen waar je als organisator van evenementen mee te maken krijgt. SAMENWERKEN Naast alle zaken m.b.t. wet en regelgeving zijn er ook practische zaken die beter kunnen worden geregeld of afgestemd tussen de diverse evenementen organisaties onderling. Een aantal organisaties hebben allerlei hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld kabelmatten of podiumdelen, die worden gebruikt tijdens hun eigen evenement. Het WEB gaat inventariseren wat er voor kennis en middelen bij de diverse organisaties aanwezig is en onderzoeken of er bereidheid is dit met elkaar te delen. Zo hoeft het wiel niet telkens opnieuw te worden uitgevonden. Op de pagina SAMENWERKEN lees je meer over dit onderwerp DE UITDAGING Werkgroep Evenementen Baarn (het WEB) wil inventariseren bij de organisaties van grotere evenementen waar de “pijnpunten” liggen. Zaken kunnen volgens het WEB goed collectief worden geregeld in het belang van alle partijen. Het WEB zal daarin de spreekbuis zijn voor de vrijwilligersorganisaties richting de gemeente Baarn en andere partijen. Er is bij een ieder de overtuiging ontstaan dat er nu echt wat moet veranderen willen de vrijwilligersorganisaties niet “het bijltje erbij neergooien”. De door het WEB in kaart te brengen achterstanden zullen moeten worden ingelost om zo een gezonde en zorgeloze basis te bieden aan de stichtingen en verenigingen voor de toekomst. Gijs & Wouter gaan als “spindoctors van het WEB” die uitdaging graag aan. Wij rekenen daarbij op de medewerking van iedereen om dit doel te bereiken. Wij houden u op de hoogte. Werkgroep Evenementen Baarn info@werkgroepevenementenbaarn.nl Gijs J. Kranendonk (06-51528558) Wouter Eijbaard (06-30491153)

WAT IS HET WEB

Als organisator van evenenementen ben je de spin

in het WEB van alle activiteiten. Dat is leuk. Daar

doe je het voor.

Maar er is ook een risico. Voor dat je het weet raak

je verstrikt in het WEB van de veranderende wet-

en regelgeving omtrent o.a. vergunningen,

veiligheid en aansprakelijkheid. En dat is minder

leuk.

Gijs Kranendonk en Wouter Eijbaard zijn de

initiatiefnemers van het WEB: de Werkgroep

Evenementen Baarn.

Zij willen een betere samenwerking en

afstemming met orgisatoren van de grotere

evenementen onderling maar ook de discussie

aangaan met de gemeente Baarn.

Een aantal zaken zullen drastisch moeten

veranderen om evenementen voor Baarn in de

toekomst te kunnen blijven behouden.